Odżelaziacz wody Oa-2750- ...

1. Zastosowanie

 

Podstawową częścią stacji uzdatniania wody jest: Odżelaziacz wody E-Oa-F2750-... .
 Filtr przeznaczony jest do redukcji związków żelaza zawartych w wodzie w postaci: rozpuszczonej, koloidalnej lub jako zawiesina.
 Wody zawierające żelazo są w momencie poboru bezbarwne, dopiero po zetknięciu się z powietrzem lub zagotowaniu, brunatnieją i wytrącają się z nich rdzawe osady. Skutkiem czego są zanieczyszczone związkami żelaza instalacje, urządzenia sanitarne oraz zażółcona prana bielizna.
 Odżelaziacz wody typu E-Oa-F2750-... Firmy EKOMECH ze względu na prostą obsługę, zastosowane złoża filtracyjne, długoletnią, bezawaryjną pracę (przy właściwej konserwacji) oraz konkurencyjną cenę ma zastosowanie w :
 - Dużych domkach jednorodzinnych -.uzdatnianie wody pitnej oraz do potrzeb socjalno-bytowych.
 - Hotelach , restauracjach - uzdatnianie wody pitnej oraz do potrzeb socjalno-bytowych.
 - Pralniach - uzdatnianie wody technologicznej.
 - Gospodarstwach rolnych - uzdatnianie wody do nawodnień szklarni, sadów, szkółek oraz upraw rolnych.
 -.Zakładach produkcyjnych - uzdatnianie wody potrzebnej do procesu technologicznego.
 W zależności od składu fizyko-chemicznego oraz potrzebnej ilości wody uzdatnionej należy łączyć kilka filtrów w układ szeregowy lub równoległy.
 

2.Zasada działania


 Filtr jest zbiornikiem z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym w który wkręcona jest głowica sterująca F-2750 amerykańskiej firmy FLECK. Korpus tej głowicy wykonany jest z brązu co znacznie podwyższa jej wytrzymałość i niezawodność. Zbiornik firmy "STRUKCTURAL" posiada atest UDT oraz Państwowego Zakładu Higieny.
 Odżelazienie wody przebiega w dwóch etapach:
 -pierwszy etap polega na napowietrzeniu wody poprzez aspirator zainstalowany między zbiornikiem hydroforowym a pompą hydroforową,
 -drugi etap polega na przepuszczeniu tej wody poprzez złoże filtracyjne, gdzie wytrącone związki żelaza zostają zatrzymane i w nakazanych odstępach czasu usunięte w procesie płukania złoża. Płukanie w wersji z głowicą Fleck 2750 odbywa się w cyklu automatycznym, a popłuczyny miękkim wężem odprowadzane do kratki ściekowej (szamba)
 Standartowe filtr zasypywany jest złożem kwarcowo-dolomitowym Dolmix które, redukuje z wody związki żelaza i manganu. Ponadto woda wzbogacana jest o pierwiastek życia - magnez , co powoduje ubytek złoża które należy uzupełniać okresowo .Złoże posiada pozytywną Ocenę Higieniczną PZH.

3.Zakres dostawy

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zbiornik z atestem UDT
-Złoże filtracyjne (w przypadku Ea-10 zasypane do butli, a w pozostałych modelach w workach ponumerowanych od 1 do ....)
- Złoże filtracyjne w workach ponumerowanych od 1 do ....
-Głowica Fleck 2750
-Instrukcja montażu i eksploatacji.

-Schemat podłączenia

 

4.Dane techniczne

Typ J.m. E-Oa-2750-10 E-Oa-2750-12 E-Oa-2750-13 E-Oa-2750-14 E-Oa-2750-16
Wydajność m3/h 0,55 0,75 0,85 1,00 1,20
Ciśnienie robocze MPA 0,3 0,3 0,35 0,4 0,4
Średnica przyłączy cal 1 1 1 1 1
Ilość złoża litry 43 55 75 100 125
Rozmiar zbiornika cale 10/54 12/52 13/54 14/65 16/65
Wysokość m 1,62 1,58 1,62 1,90 1,90
Płukanie złoża głow.  Fleck 2750 Fleck 2750 Fleck 2750 Fleck 2750 Fleck 2750